0(553) 477 83 38
kadinyelkenciler@gmail.com

Komiteler

  • Derneğin tüm işlem ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun en etkin biçimde sağlanmasına, işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılmasına, Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine, idari yapının güçlendirilmesine destek olur.
  • Dernek üyelerine verilen hizmetin etkin, verimli, sürdürülebilir olmasını sağlar. Derneğin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu ve dernekler mevzuatına uyumunu izler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’na iyileştirici çalışmalar için öneriler sunar. Derneğin Kalite Yönetim Süreçlerinin etkinliğini takip eder, çalışmaları izler.
  • Komite derneğin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en fazla 3 üyeden oluşur. Ayda bir toplanan Komite toplantı sonuçlarını YK’ya raporlar.
Aysu Bilgin ÇEÇEN
Aysu Bilgin ÇEÇEN
Kurumsal İletişim Komite Başkanı
Nuran CENGİZ
Nuran CENGİZ
Komite Üyesi